Ronaldo äärirajoilla – kuinka jalkapalloilija eroaa pikajuoksijasta

Mitä tapahtuu, kun Ronaldo ja pikajuoksija laitetaan kilpasille? Entä onko tulos sama suoralla ja pujotteluradalla? Ainakin on selvää, että molemmat pyrkivät haluamaansa lopputulokseen omin keinoin. Katso video ja lue miten nämä huippu-urheilijat eroavat toisistaan. 

Tarkastellaan ensin suoralla juoksua, missä Ronaldon ja pikajuoksijan silmiinpistävimmät erot ovat:

  • Pikajuoksijalla kaikki liike tapahtuu etu-taka-suunnassa
  • Pikajuoksijan askelpituus on 2,7 m, Ronaldon 1,6 m
  • Kiihdytyksessä Ronaldo nostaa katseen nopeammin maasta.

On fysikaalinen fakta, että ilman käsien liikettä jalat eivät liikkuisi: Ylä- ja alavartalon kulmaliikemäärien summan on oltava nolla. Siinä missä pikajuoksija liikuttaa käsiään laajassa kaaressa ja lähes yksinomaan juoksun liikesuunnassa, Ronaldon kädet liikkuvat pienempää liikerataa ja myös sivusuunnassa. Suurempi liikerata kasvattaa pikajuoksijan inertiamomenttia (= pyörimisliikkeen muutoksia vastustava suure) ja mahdollistaa nopeamman juoksun.

Syitä Ronaldon käsien liikutteluun joutuu arvaamaan. Suora seuraus siitä on kuitenkin se, että Ronaldon askel on lyhyempi. Toisaalta lyhyestä askeleesta voi olla jalkapalloilijalle hyötyä, mutta käsien heiluttelu sivulla voi juontua myös tavasta suojata palloa.

Kun Ronaldon askelpituus on 1,6 metriä, pikajuoksija harppaa yhdellä askeleella massiiviset 2,7 metriä. Miten on mahdollista, että samalla vauhdilla voi olla kaksi eri askelpituutta?

Vauhti on askelpituuden ja -tiheyden tulo. Jos ajatellaan, että molempien nopeus on 8,0 m/s, saadaan askeltiheydeksi Ronaldolle 5 Hz (8,0/1,6) ja pikajuoksijalle 3 Hz (8,0/2,7). Ronaldo siis ottaa sekunnissa viisi askelta ja pikajuoksija kolme.

Koska molempien juoksijoiden kontaktiaika — aika jonka jalka on maassa — on suunnilleen sama, Ronaldo viettää suhteellisesti enemmän aikaa maassa. Vaikka tämä on juoksun etenemisen kannalta huono asia, se voi olla jalkapallon kannalta hyvä. Vain maassa Ronaldo voi muuttaa vauhdin suuruutta tai suuntaa, jos tilanne niin vaatii.

Viimeinen iso huomio suoralla juoksussa kiinnittyy lähtöön. Siinä pikajuoksijan katse on pidempään suunnattu alaviistoon. Tämä on loogista seurausta siitä, että juoksussa kiihdyttäminen tapahtuu yksinomaan nojaamalla siihen suuntaan mihin halutaan mennä ja ponnistamalla maata vasten.

Katsominen alaviistoon sallii suuremman etunojan, ja siksi suuremman kiihtyvyyden. Ronaldon katse kuitenkin nousee nopeasti, koska kentällä voi tapahtua asioita, jotka pitää nähdä.

Pujottelussa suurin huomio kiinnittyy tietysti käännöksiin.

  • Ronaldo tihentää askeltaan käännöstä edeltävässä jarrutuksessa
  • Ronaldo käyttää käännöksissä molempia jalkoja samanaikaisesti.

Suurempi askeltiheys tarkoittaa vähemmän jarrutusta yhdellä askeleella. Tästä on se etu, että lihas absorboi yhdellä askeleella vähemmän energiaa, eli tekee vähemmän eksentristä lihastyötä per askel. Tämä saattaa suojata eksentrisen lihastyön aiheuttamilta vaurioilta.

Kun käännöksessä käytetään kahta eikä yhtä jalkaa, saadaan käytännössä puolitettua jalkaan kohdistuva kuormitus tai vaihtoehtoisesti tuplattua käännöksessä käytetty voima. Paremmalla tekniikalla Ronaldo voittaakin pujotteluradan selvästi.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Ronaldo juoksee tavalla, joka palvelee häntä parhaiten jalkapalloilijana. Pikajuoksija taas valitsee tekniikan, jolla pääsee kovaa suoralla.

Edellä mainituista syistä jalkapalloilijan nopeusharjoittelu on monipuolista ja huomioi myös havainnoinnin merkityksen. Juokseminen sisältää kiihdytyksiä, jarrutuksia ja suunnanmuutoksia sekä yhdellä että kahdella jalalla tehtynä. Koska suljetuilla juoksuradoilla olevat matalat merkkikartiot ohjaavat katseen jatkuvasti maahan, sopivat erilaiset hippaleikit niiden rinnalla erinomaisesti jalkapalloilijan nopeusharjoitteluun. Koska hippaleikeissä ei kuitenkaan voida varmistaa molempien jalkojen käyttöä, on suljetuilla radoilla myös oma paikkansa harjoittelussa.

Jussi Peltonen
My name is Jussi Peltonen.

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.